boodschappen dóen 2008

expositie Marlieke Overmeer | Burchtstraat 69, Nijmegen

Introductie
Het centrale thema in het project Boodschappen Dóen is het spanningsveld tussen denken en handelen. Het belangrijkste uitgangspunt hierin is dat het vele denken, verlangen en moeten (boodschappenlijstjes) ons afhouden van de ‘gewone dingen’. Van dat wat zich in het dagelijkse leven aan ons voordoet, van wat ons eigenlijk te dóen staat.

 Aanleiding en motivatie
Al eerder in het project Verschijnsel Theemuts ’05 (dat ging over de relatie kunstenaars- en moederschap), heb ik boodschappenbriefjes verzameld. De briefjes vormen de basis en zijn de rode draad voor Boodschappen Dóen.
Ik ben tot dit thema gekomen, omdat ik het fenomeen lijstjes zo goed ken. Onder andere via de zenmeditatie ben ik mij hier nog bewuster van geworden. In de zen gaat het erom één te zijn met wat zich aandient. Zonder oordeel aandacht hebben voor alles wat er aan lijstjes in je opkomt, zonder deze te willen veranderen. Ze te ervaren voor wat ze nu zijn.

Het thema
Ik wil de aandacht vestigen op hoe moeilijk we het ons maken met de vele lijstjes in ons willen en denken. De gekoesterde boodschappen hebben zich vastgezet. De lijstjes in ons hoofd bieden schijnbaar houvast voor rust en geluk. Ik ben er van overtuigd dat geluk en rust zit in het zien en accepteren van wat een gegeven is in ons bestaan. Dat aanwezig zijn in dit moment en niet in de boodschappen, de sleutel is.

Project
In dit project volgt de bezoeker dit zoeken van de mens. De expositie gaat rond: van de boodschappen, via het vluchten, naar de crisis waarin blijkt dat alle boodschappen gestold zijn geraakt. Dan volgt het ontwaken door wekkers, de leegte, het nu.

In de tentoonstelling zijn deze elementen in een minder logisch verband geordend dan bovenstaande beschrijving doet vermoeden. Als in een winkel loopt de bezoeker rond en ervaart hij de verschillende elementen. We zien een variëteit aan schilderijen en objecten van alledaagse dingen die ogenschijnlijk betekenisloos lijken en alledaagse bezigheden waar we niet bij stil staan. Beelden over afleidende gedachten en de behoefte om te vluchten. Een installatie leegte en gewekt worden.

Kamers
Ik wil in dit project verschillende vormen en disciplines in een samenhangend geheel presenteren. De bezoeker gaat zien, luisteren en ervaren via schilderijen, objecten en installaties. Ook kan de bezoeker participeren en een eigen bijdrage leveren in verschillende Kamers.
In één van de kamers zal iemand te zien zijn, die daar voor de duur van de expositie aanwezig is en dagelijkse dingen doet. Dit is de Kamer van bestaan. Weer een andere ruimte is vrijplaats voor collega-kunstenaars, mensen die zich geïnspireerd voelen door Boodschappen doen en daar vanuit een andere discipline een eigen vorm aan willen geven via bijvoorbeeld poëzie, verhalen en muziek. De Kamer van Gading. Maar ook anderen laat zij over deze thematiek aan het woord.

Stef Meilink (muurschildering) 6 en 7 september,) Mirre Bots (poëzie) 13 september, Catharina Jansen (masterclass zang) 14 september, Joep Everts (instant composing 20 september, Marjorie Slooff (installatie) 21 september, Rik Luijmes, Ronald Armbrust, Jeroen van den Berg (theatervoorstelling) 27en 28 september.

In de Kamer van Tweespraak kan de bezoeker plaats nemen voor het voeren van een gesprek. De Kamer van Gelag, kamer met koffie en thee, fungeert als ontmoetingsplek .Bezoekers kunnen zelf ook boodschappen schrijven en doorgeven. Bij de ingang ontvangt iedere bezoeker een plastic tasje met pen en typisch boodschappenbriefje-papier (stuk krant, hoek van enveloppe, bierviltje) voor het opschrijven van boodschappen. Deze briefjes worden onderdeel van de installatie Postkamer, die steeds rijker zal worden in de loop van de tijd.

 

boodscahppen doen

Boodschappen in de nacht.
Hans Korteweg (geb. 1943) geeft op 11 september een lezing in het kader van Boodschappen Dóen, met de titel ‘Boodschappen in de nacht”.Hans Korteweg is leraar en schrijver. Hij schreef een twaalftal boeken en er staan er twee op stapel. De afgelopen jaren verscheen van zijn hand Het lot en de liefde, een verhalend boek over zijn leven, en Sta op en ga, over de weg van de profeet. Hij heeft een kring van leerlingen waarmee hij regelmatig samenkomt. Daarnaast geeft hij lezingen en retraites voor een groter publiek.

Weblog : www.marliekeovermeer.nl/boodschappendoen