K I E Z E N   E N   Z I J N

Dominicanenklooster Huissen | 2-4 september  2022

We bezinnen ons op speelse wijze op het thema Kiezen en Zijn en kijken op een frisse manier naar eigen vragen via woord en
beeld. Een levend onderzoek met schilderen en schrijven, uitwisseling en momenten van StilZijn.


“Je kunt ook leven met de vraag in plaats van genoegen te nemen met een gemakkelijk antwoord.” Rilke

Ieder mens maakt keuzes, elke dag. Soms is het duidelijk wat je kiezen moet. Vaak weet je pas achteraf of je keuze de juiste was Deze workshop is ervoor wie moeilijk kiezen een terugkerend thema is. Voor als je voor een keuze staat en/of je meer bewust wilt worden over hoe je dat in je leven doet, voor wie meer ontspannen met keuzes om wilt gaan. Kleine keuzes maken we ongeveer 200 keer per dag. Daarnaast staan we voor grote keuzes, die van invloed zijn op onze toekomst. Hoe weet je of je de juiste keuzes maakt, hoe doen anderen dit, kun je zelf kiezen wie je bent?

Welke vraag speelt op dit moment in mijn leven? Wat was je makkelijkste keuze ooit?, Hoe is het om geen keuze te hebben?, Hoe weet je wat de juiste keuze is, hoe doen anderen dit?, Valt er iets te kiezen?
Laat je toeval toe?  Kun je zelf kiezen wie je bent?. Dit zijn een aantal leidende vragen voor levend onderzoek in deze workshop.

Laat je spelenderwijs verrassen. Zo doet het je opnieuw ontdekken en zien.
Het gaat deze dagen niet om het vinden van een concrete oplossing voor je vragen. Mogelijk krijg je een andere kijk op je vraagstelling en vinden de antwoorden jou.

klik hier voor meer info enof deelname