Marlieke Overmeer
Waarachtig en diepgaand onderzoeker van de dingen van het bestaan.
Met hoofd, hart en handen legt zij Al Doende nieuwe en ongedachte verbanden.
Verbonden met de bron is zij anderen nabij, zet in beweging en inspireert tot de blik naar binnen, de moed te kijken en de waarheid te zien.
Zo vormt zij een werkplaats voor zien, zin en zijn.

Levens- en zingevingsvragen zijn altijd leidend geweest in mijn leven en werk.
Uiteenlopende beelden die samenkomen door mijn hand. Met ernst en lichtheid geef ik uitdrukking aan mijn beelden en ideeën op zoek naar het ware verhaal, de passende lijn. In mijn projecten ben ik steeds op zoek naar de voor – en onderkant. Spel met de wezenlijke dingen van het bestaan. In mijn workshops en kunstretraites vormt dit het kader waarbinnen we werken en zijn.

Op weg naar meer zien, zin en zijn
2021, jaar van corona, een jaar van onzekerheden, angst en crisis. De plotselinge doorbreking van ons doen en laten gaf een besef van onze menselijke tijdelijkheid. In mijn beleving is dit jaar ook tijd geweest van vertragen, stilstaan, nieuwe bewegingen en antwoorden.
In zijn algemeenheid leven we in een wereld die zo snel verandert. De veelheid aan beschikbare informatie. Het maakbaarheids- en vooruitgangsdenken, de controle, de stappenplannen en het materialisme. De beeldcultuur en onze zelfgerichtheid. Ook ons streven met haar angst voor pijn en falen, leven vanuit ratio en weinig verbinding met het hart. En zoveel keuzes, eisen en verwachtingen. Rationele, technische en wetenschappelijke antwoorden zijn niet meer genoeg. We hebben, weten en kunnen veel, maar hoe staat het met hunkering naar innerlijke rust en stilte, hoe staat het met onze ziel?  Hoe kunnen we betekenisvol leven?

Zoektocht naar binnen, weg naar buiten
Naar mijn gevoel gaat het erom dat we weer meer gaan doen en ervaren ‘wat de bedoeling is’. Onszelf vragen gaan stellen wat je uniek maakt, wat je bijdraagt en hoe je daar verantwoordelijkheid voor neemt in je eigen leven. De wereld vraagt moedige en creatieve mensen die zich werkelijk verbinden met zichzelf en de ander. Mensen die wakker zijn en zich blijven vernieuwen. Dat vraagt moed en veerkracht om zo om te gaan met alles wat er op je weg komt. Zin en betekenis zijn er niet zomaar vanzelf. Dat vraagt geraakt en bewogen worden. Dan kan er iets gebeuren. Teleurstelling wordt dan een prikkel om verder te komen. Acceptatie van wat is zonder oordeel dat helpt om de tegenstellingen te verbinden.  Je innerlijke houding van verzet loslaten, de verzachtende kracht toestaan waardoor je de harde kant beter los kunt laten. Dan sta je open en ben je ontvankelijk voor nieuwe perspectieven. Dan handel je van binnenuit en ontmoet je je grond en neem je op unieke wijze je plek in . Ik ben ervan overtuigd dat als we daarin wakker en bewust worden, we als vanzelf bijdragen en helpend aanwezig zijn. Daar ligt het vermogen om te vertrouwen en te handelen in spannende tijden van onzekerheid.

Kunst hoeft niet begrepen te worden, maar het is iets waarmee je begrijpt. Het is een werktuig voor begrip. Begrijpen van jezelf. Harry Mulisch

Je laten verrassen, verwonderen, vertragen, stil zijn, bewegen, opnieuw kijken, zien en aangeraakt worden. Zodat je je vrijer gaat voelen om ruimte en liefde te kunnen ervaren, niet door hard te werken maar door te laten gebeuren. Het Leven wordt spannender, misschien wel leuker, als je op ontdekkingsreis gaat en de controle loslaat. Wat hebben trouwens te willen? Het zijn hoogstens onze eigen (denk)beelden die mogen breken.
Graag lever ik mijn bijdrage in leven en werk. Via de kunst die doet zien en bewust kan maken van wie je bent en waar je staat. Om je te leiden naar nieuwe ontdekkingen en als vertaler van de ervaringen die ikzelf onderweg heb opgedaan. Als luisterend en voelende reisleider langs de verrassende paden en een soms schurende route. Een avontuur waarin van alles kan gebeuren met teken- en schildermaterialen, foto’s, collages, gedichten en verhalen, spelen en schrijven en met kijken naar kunst. Een reis met in -en uitzoomen, het detail en het grote, over jij in de wereld. Over de vragen die je bewegen. In je element komen, waarbij je je uitdrukt zoals alleen jij dat kan doen. Ik beschouw mijn rol als bondgenoot, als (mede) richtinggever in een creatief samenzijn, waarin zich iets nieuws kan ontwikkelen dat inspireert tot betekenisvol te leven.
Daarbij zet ik in wat ik tot mijn beschikking heb om het tot een vruchtbare ontmoeting te laten zijn.

Workshops en kunstretraites
In het beeldende werken is er ruimte voor alles. Als dat zo mag zijn kun je dingen ontdekken die helpen om een rode draad te ontdekken, een nieuw perspectief te kiezen en betekenis te geven aan je leven. Je stimuleert zo bovendien je creatief en scheppende vermogen, waarmee je vorm en betekenis geeft aan je leven nu. Daarbij vertelt je intuïtie wat je moet doen, niet waarom. Doen en ervaren staan centraal met de reflectie die daarop volgt. Bezinning op jezelf en in dialoog met anderen.

kunstretraites
overzicht exposities
overige activiteiten
in de media