Privacy statement

Inleiding
In het kader van de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) informeren wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij bewaren, wat wij doen met deze gegevens en hoe wij de gegevens bewaren en wie er toegang heeft tot deze gegevens. In dit privacy document maken wij onderscheid tussen de administratieve gegevens en de inhoudelijke gegevens.

Begripsbepaling:
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht per 25 mei 2018
Administratieve gegevens: Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, factuuradres, data en tijdstippen van trainingen, gesprekken, aankopen, offertes en facturen
Ik: Marlieke Overmeer, partner bij Spijker & Hamer

Welke gegevens hebben wij van u en hoe komen we daaraan
– U geeft aan op de hoogte te willen blijven van mijn activiteiten. Daarbij bewaren wij uw naam en emailadres.
– Bij eventuele aankoop geeft u ons uw adres, postcode en woonplaats voor gebruik van een factuur.

Wat bewaren wij aan gegevens
Wij bewaren administratieve gegevens, te weten:
– Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres;
– Data van aankoop;
– Naam van het gekochte werk;
– Verstuurde facturen, voorzien van NAW-gegevens en uniek factuurnummer in combinatie met factuurdatum en het gekochte werk.

Hoe bewaren wij uw gegevens
De administratieve gegevens worden digitaal bewaard op een cloud-server. Wij maken gebruik van Dropbox voor het bewaren van de gegevens en de facturen. I-Cloud gebruiken wij voor het bewaren van de NAW-gegevens.
Het verzenden van de gegevens naar de Cloud-servers toe, het bewaren op de Cloudserversen het terughalen van de gegevens van de Cloudservers naar onze computers vindt encrypted plaats bij beide cloudservers volgens de veiligheidsstandaarden die daarvoor gelden.
De computers waarmee wordt gewerkt zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. De wachtwoorden worden bewaard in het programma 1password. Dit programma is toegankelijk met een wachtwoord dat uitsluitend bij ons bekend is en nergens staat genoteerd.
– De NAW gegevens worden opgeslagen in het Apple-programma contacten;
– Data en tijdstippen van gesprekken worden opgeslagen in het Apple-programma agenda;
– Facturen worden in een aparte map in Dropbox opgeslagen.
Tijdens het eerste gesprek na aanvaarding van de offerte wordt u om toestemming gevraagd om de gegevens op bovengenoemde plekken op te slaan.

Wat doen wij met deze gegevens
De Administratieve gegevens worden gebruikt om:
– Facturen te verzenden;
– U op de hoogte te houden van mijn activiteiten via een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wij vragen u daar expliciet toestemming voor via een toestemmingsformulier. Als u toestemming geeft voeren wij uw e-mailgegevens in ons nieuwsbrief programma in. U kunt ten alle tijden uw interesse veranderen of uw gegevens uit dit bestand verwijderen. Dat kan via het digitale nieuwsbrief programma dat wij daarvoor gebruiken of door een mail te sturen aan ons.
Ten slotte nodigen we u graag uit om na afloop van onze werkzaamheden een connectie aan te gaan via LinkedIn en Facebook. Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming (via formulier) nodigen wij u uit om lid te worden van ons netwerk op LinkedIn en Facebook. U kunt op ieder moment de connectie verbreken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Er is een wettelijke plicht vanuit de belastingdienst om de facturen gedurende 7 jaar te bewaren.

Wie heeft er toegang tot de gegevens
Binnen Spijker & Hamer zijn Marlieke Overmeer en Bart Spijkerboer de enigen die toegang hebben tot de papieren en digitale gegevens.
De digitale bestanden staan beveiligd met een sterk wachtwoord op mijn tcomputer (iMac) en zijn ook via onze beveiligde iPhone en iPad bereikbaar.
Wij hebben voor al mijn gegevens een dubbele beveiliging. Dropbox of I-Cloud is alleen op een andere computer te openen als ik een verificatie code, die ik binnen krijg op mijn telefoon of mijn pc, invoer. In geval van verlies en/of diefstal zijn de computers en de iPhone op afstand te formatteren.

Website
Spijker & Hamer maakt gebruik van Google Analytics om  te kunnen zien hoe vaak de websites spijkerenhamer.nl, in-tegendeel.nl en marliekeovermeer.nl worden bezocht en hoe lang deze websites gemiddeld bezocht worden. Het delen van informatie is uitgezet. Om Google Analytics te gebruiken heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Deze overeenkomst is conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Tot slot
Wij zijn ons bewust van het belang van uw privacy. Mocht u tips of aanwijzingen hebben ter verbetering of mocht u niet wensen dat wij enige gegevens van u opslaan, laat het ons gerust weten, wij verwijderen direct alle gegevens; zowel de administratieve als inhoudelijke gegevens, voor zover dat wettelijk is toegestaan.